Drugi zimowy miesiąc od rozpoczęcia budowy nie zatrzymał budowlańców.

Widać zauważalny postęp prac na terenie, na którym powstaną cztery budynki – budynek techniczny, garaż wielopoziomowy, nowy budynek główny oraz budynek administracyjny.

Budynek techniczny – po robotach ziemnych, odwodnieniu, wylaniu chudego betonu i uzbrojeniu płyty fundamentowej właśnie przechodzi roboty żelbetowe i izolacyjne ścian piwnicy.

Budynek garażu wielopoziomowego wciąż jeszcze znajduje się poniżej poziomu gruntu, ale już zalewane są stopy fundamentowe. Ponadto położono okablowanie instalacji oświetleniowej. Dobrą wiadomością jest fakt, że garaż będzie miał dodatkowy poziom, dzięki czemu liczba miejsc parkingowych zwiększy się o blisko 100.

Przyszły główny obiekt szpitala, tzw. budynek H, przechodzi wymiany gruntu w kolejnych wykopach. W tych, które już powstały, prowadzone są, odpowiednio: prace odwadniające, wylewanie chudego betonu i zbrojenia pod płytę fundamentową. Na tym etapie wykonywane jest również uziemienie budynku.

Pod budynek administracyjny, w którym miejsce znajdzie również apteka automatyczna, magazyn odpadów medycznych i prosektorium, prowadzone są prace ziemne – wykop i wymiana gruntu pod instalację kolejnego żurawia.

Jak dotychczas, prace są realizowane zgodnie z harmonogramem.