INFORMACJA o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 01.03.2018 r. na dostawa 30 tabletów oraz 30 słuchawek nausznych zgodnie z poniższą specyfikacją, na potrzeby promocji projektu Przebudowa i rozbudowa „Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za dostawę 30 tabletów oraz 30 słuchawek nausznych oznakowaniem i dostarczeniem.

Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez <strong>MAK sp. z o.o</strong>., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń.

http://kpim.pl/informacja-o-wyborze-oferty-zapytanie-ofertowe-z-01-03-2018-r/