INFORMACJA o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 13.03.2018 r. na kolportaż ulotek informacyjnych na potrzeby promocji projektu Przebudowa i rozbudowa „Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za usługę polegającą na dystrybucji ulotek informacyjnych na terenie Torunia i powiatu toruńskiego. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

DMI Media
ul. Legionów 119B
87-100 Toruń

Cena oferowana brutto – 4674,00 zł

Szczegóły na: http://kpim.pl/informacja-o-wyborze-oferty-dotyczy-zapytania-ofertowego-z-dnia-13-03-2018-r/