Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., jako partner Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w projekcie „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach RPO WK-P na lata 2014-2020; projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., poszukują oferty kompleksowego przygotowania publikacji.

Szczegóły na: http://kpim.pl/zapytanie-ofertowe-z-dnia-29-03-2018-r/

oraz:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1100372