Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018 roku na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-prasowej, poprzez opracowanie i wydruk broszury informacyjnej oraz jej kolportaż w ramach insertu do prasy ukazującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie: W odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe nie wpłynęły żadne oferty.