Wszystkie dzieci z wyobraźnią i zdolnościami plastycznymi zapraszamy do udziału w konkursie „Toruński szpital przyszłości – Wojewódzki Szpital Zespolony oczami dzieci”. By jak najwięcej młodych artystów podzieliło się z nami swoimi pomysłami przesunęliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu. Na prace czekamy do 16 listopada.

Przypomnijmy: do konkursu mogą być zgłaszane prace plastyczne w dowolnej technice, maksymalny format to A3. Oceniana będzie estetyka wykonania, pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu oraz dobór środków plastycznych. Zapraszamy dzieci do lat 15. Atrakcyjne nagrody rzeczowe zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych: do lat 6, 7-10 lat oraz 11-15 lat.

Prace wraz z załączonym oświadczeniem rodzica o zgodzie na udział dziecka w konkursie należy przysyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, pokój 219, 87-100, Toruń, z dopiskiem „Konkurs plastyczny szpital”. Szczegółowy regulamin konkursu oraz oświadczenie rodzica dostępne są na stronie kujawsko-pomorskie.pl oraz budujemyszpital.pl.

OŚWIADCZENIE RODZICA

regulamin konkurs plastyczny szpital listopad 2018

Zwycięzców poznamy 27 listopada 2018 r.

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.

Uczestników chcących się zainspirować budynkami, które obecnie powstają na toruńskich Bielanach, zapraszamy na wycieczkę po placu budowy. Spacery odbywają się w każdą niedzielę. Na Państwa zgłoszenia czekamy pod numerem telefonu 56 656 21 22 i adresem poczty elektronicznej zwiedzanie-wszz@kpim.pl. Poprosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, a w przypadku dzieci także wieku. Zwiedzający tradycyjnie dostaną upominki – dorośli apteczki samochodowe, a dzieci gadżety, które na pewno sprawią im przyjemność.

Budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to największa obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Koszt rozbudowy to 560 mln złotych, z czego 200 mln złotych wydamy na nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie.