Budynki na terenie nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu nabierają ostatecznego kształtu. W niektórych gmachach trwają prace wykończeniowe, w innych murarskie i żelbetowe.

Od połowy grudniu ubiegłego roku na terenie lecznicy działa wielopoziomowy garaż. Początkowo miał mieć trzy kondygnacje, ostatecznie jednak zdecydowano o budowie parkingu czteropoziomowego, dzięki temu może na nim parkować ponad 420 aut.

Gotowe są już także budynki techniczne. Znajdują się w nich między innymi: kotłownia olejowa, trafostacja, garaż dla karetek. W pobliżu stoi także kontener z nowoczesnym generatorem. Już od kilku miesięcy nowe urządzenia zapewniają lecznicy bezpieczeństwo energetyczne. Dzięki nim przerwy w dostawie prądu i ciepła są niezauważalne dla pacjentów i personelu szpitala.

Obecnie trwają prace w czterech dużych budynkach. W skrzydle administracyjnym roboty powoli się kończą. Położone są już płytki i drewniane okładziny ścienne, trwa montaż drzwi oraz rolet wewnętrznych.

Bardzo zaawansowane są prace w zachodniej części nowego gmachu głównego. Tu także prowadzi się już roboty wykończeniowe: malowane są ściany, kładzione płytki, trwa montaż ościeżnic.

Kilka tygodni temu zaprezentowano znajdującą się w tym budynku modelową salę chorych.

Stan surowy zamknięty lada moment osiągnie skrzydło, gdzie będą poradnie specjalistyczne i oddział zakaźny. Prace żelbetowe kontynuowane są w nowej siedzibie oddziałów psychiatrycznych.

Równie ważne jak nowe budynki jest ich wyposażenie. Przetarg na część sprzętu wbudowanego został już rozstrzygnięty, dotyczy urządzeń do gmachu głównego, takich jak stoły operacyjne, angiografy, tomografy, rezonans, aparat RTG, lampy operacyjne, kolumny: anestezjologiczne i chirurgiczne. Do końca czerwca przyszłego roku sprzęt zostanie dostarczony i zamontowany, a personel przeszkolony w jego obsłudze. Niektóre urządzenia, mające służyć pacjentom w nowej siedzibie, już we wrześniu zostały przywiezione do lecznicy. Chodzi między innymi o kardiomonitory, defibrylatory, respiratory, aparaty do EKG, stoły operacyjne dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oddział został doposażony dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Sprzęt już służy do ratowania życia i zdrowia mieszkańców regionu.

Wkrótce ogłoszony będzie kolejny przetarg. Będzie on dotyczyły sprzętu teletechnicznego.

Budynek główny i administracyjny mają zostać oddane do użytku w pierwszym kwartale 2019 roku. Później planowane jest oddanie skrzydła dla oddziału zakaźnego i poradni, jako ostatnia będzie gotowa siedziba oddziałów psychiatrycznych.

Przypomnijmy: budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. W bielańskiej lecznicy będzie prawie tysiąc łóżek. Koszt rozbudowy to 560 mln zł, z czego około 200 mln zł wydamy na nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie. Wykonawca ma się uporać z pracami do końca 2019 roku.

Nowe budynki szpitalne to nie jedyna, związana ze służbą zdrowia, inwestycja na Bielanach. W pobliżu szpitala zostanie postawiony nowy budynek dla Hospicjum „Światło”. Podpisano już umowę na dofinansowanie tej inwestycji.