Ten rok będzie szczególny dla naszej inwestycji. Planuje się zakończenie budowy czterech dużych gmachów i kilku mniejszych obiektów, zagospodarowany zostanie teren wokół nich.

Obecnie najbardziej zaawansowane są prace w budynku administracyjnym. Trwają tam ostatnie roboty wykończeniowe. Finiszować będą w drugim kwartale tego roku. W skrzydle tym oprócz pomieszczeń biurowych zaplanowano szpitalną aptekę. System Unit Dose, dzięki któremu gospodarowanie lekami w aptece będzie całkowicie zautomatyzowane, zostanie dostarczony, zamontowany i uruchomiony w trzecim kwartale. Automatyczna apteka, gdzie przygotowywane będą pojedyncze dawki leków dla poszczególnych pacjentów, połączona zostanie z systemem poczty pneumatycznej. Systemy te bardzo usprawnią kompletowanie i rozprowadzanie leków do szpitalnych oddziałów.

W nowym gmachu głównym obecnie trwają prace instalacyjno-wykończeniowe oraz przygotowawcze pod montaż sprzętu medycznego wbudowanego. Chodzi między innymi o wyposażenie centralnej sterylizatorni oraz podkonstrukcje pod sprzęt zakupiony na potrzeby bloku operacyjnego. Planowany termin zakończenia prac w całym budynku to połowa czwartego kwartału tego roku.

Prace instalacyjno-wykończeniowe w budynku dla oddziałów zakaźnych i przychodni specjalistycznych według harmonogramu potrwają do końca trzeciego kwartału 2019 roku. Natomiast w budynku, w którym będą zlokalizowane oddziały psychiatryczne, zakończenie robót planuje się w pierwszej połowie czwartego kwartału.

Jednocześnie będą realizowane dostawy sprzętu.

Ekipy budowlane pracują także przy mniejszych obiektach, chodzi między innymi o bramę wjazdową na teren szpitala (stara została wyburzona w ubiegłym roku) oraz rozprężalnię gazów medycznych i miejsce pod zbiornik tlenu.

Sporo będzie się działo na terenie wokół powstających budynków. Prowadzone będą prace związane z zagospodarowaniem terenu, takie jak: budowa dróg dojazdowych, chodników, montaż oświetlenia zewnętrznego oraz nasadzenia drzew i innych roślin.

Zakończenie budowy wszystkich stawianych obecnie budynków planowane jest do końca 2019 roku.

Jak już pisaliśmy budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Po jej zakończeniu na Bielanach będzie prawie tysiąc łóżek. Koszt rozbudowy to 560 mln zł, z czego 200 mln zł wydamy na nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie.