W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym można już zobaczyć wszystkie bryły budynków. Trwają jeszcze prace przy elewacjach, ale miasteczko, pod względem zabudowy, zyskało już ostateczny kształt.

Teraz wykonawca musi zadbać o drogi i zagospodarowanie terenu. W tym zakresie trwają intensywne prace – gotowy jest odcinek między garażem wielopoziomowym a budynkiem technicznym od strony ulicy Osiedlowej, montowane jest oświetlenie zewnętrzne. Na kolejnych odcinkach prace wciąż są prowadzone, ale znaczna część dróg jest niemal gotowa. Nowy układ drogowy będzie stanowić „obwodnicę szpitalną”, która zapewni płynny ruch pieszy i kołowy.

Obecnie głównym wjazdem zostaje przejazd od św. Józefa – do czasu wybudowania dalszego odcinka trasy średnicowej. Wówczas głównym wjazdem będzie zjazd z trasy średnicowej.

Zanim to nastąpi, samochody prywatne, zarówno pacjentów szpitala, odwiedzających, jak i pracowników, będą poruszały się w ściśle określonych obszarach: obwodnicą w stronę północną do parkingów. Wyjątkiem będą pojazdy prowadzone przez osoby udające się do szpitala psychiatrycznego, a więc w kierunku południowym – tam można będzie skorzystać z niewielkiego parkingu przy wschodnim skrzydle szpitala.

Karetki będą udawać się bezpośrednio na SOR po wydzielonym dla nich pasie ruchu, do przeznaczonego wyłącznie dla nich podjazdu. Na wprost od wjazdu od św. Józefa wytyczony został ciąg pieszo-jezdny, zapewniający możliwość dowozu pacjentów do szpitala samochodami prywatnymi. Możliwy będzie czasowy (do 15 minut) postój na dziedzińcach przed izbami przyjęć i poradniami, tak aby umożliwić pacjentom dotarcie do celu, a następnie samochody należy odprowadzić na parking. Tym samym ciągiem do izb przyjęć i do poradni przyszpitalnych docierać będą także odwiedzający i pacjenci piesi.

Wszystkie budynki szpitala, i istniejący, i nowo wzniesione, są powiązane ze sobą głównym wewnętrznym ciągiem komunikacyjnym, tzw. „ulicą szpitalną”. Jest to korytarz na parterze, biegnący od budynku 510 ( nowy budynek główny), przez stary budynek główny, do budynku 530 – szpitala zakaźnego z poradniami. W związku z planami dotyczącymi budynku istniejącego, zaprojektowana ulica szpitalna nie zostanie zrealizowana według założeń pierwotnego projektu, a w pełnym wymiarze wykonana zostanie w II etapie działań inwestycyjnych.

Połączenie szpitala psychiatrycznego z nowym budynkiem głównym zostało przewidziane na poziomie 1 piętra – wybudowany tam łącznik pozwoli na wygodne przemieszczanie się między tymi obiektami.

Wszystkie kondygnacje naziemne są wygodnie powiązane ze sobą poprzez odpowiednią liczbę wind pasażerskich i łóżkowych. Poziom -1 jest dostępny wyłącznie dla personelu szpitala i ma połączenie ze wszystkimi budynkami kompleksu, także budynkiem administracyjnym, i poprzez podziemny tunel ze szpitalem psychiatrycznym.

Jak wynika z projektu, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne ciągi komunikacyjne w nowo wybudowanym szpitalu będą czytelne i dobrze oznakowane, więc osoby do niego przybywające bez trudu odnajdą potrzebną lokalizację i dotrą do niej w wygodny sposób. Przybywający na teren szpitala znajdą w nim mapę całego miasteczka oraz przejrzysty system identyfikacji wizualnej. Do każdego działu w szpitalu będzie przypisany kolor. Użycie tych samych kolorów do oznaczania dróg prowadzących do odpowiadających im lokalizacji znacznie ułatwi poruszanie się po terenie miasteczka szpitalnego.