Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., jako partner Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w projekcie „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach RPO WK-P na lata 2014-2020; projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., poszukują oferty na opracowanie i wydruk broszury informacyjnej oraz jej kolportaż w ramach insertu do prasy ukazującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego .

Wycenę oferty w postaci formularza ofertowego należy składać do 24.01. 2020 roku do godziny 12.00

Szczegóły zapytania pod linkiem:

https://kpim.pl/zapytanie-ofertowe-z-dnia-16-01-2020/