W budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego trwają prace wykończeniowe. Trwa malowanie ścian, układanie wykładzin, dostarczane i montowane są meble wbudowane. W budynku 510, czyli nowym budynku głównym, trwają również montaże dużego sprzętu medycznego. Przewiduje się, że inwestor przejmie budynek w sierpniu tego roku.

Wszystkie budynki techniczne są już gotowe i wykorzystywane, podobnie jak wielopoziomowy parking. Zakończono także prace w nowym budynku administracyjnym, w którym obecnie przeprowadzane są odbiory inwestorskie. W marcu zostanie przekazany inwestorowi. Nieco dłużej, bo do maja, potrwają natomiast prace w mieszczącej się w tym budynku zautomatyzowanej aptece. Oddanie apteki jest skorelowane, między innymi, z zakończeniem prac nad systemem poczty pneumatycznej w pozostałych budynkach kompleksu szpitalnego, do których będą przesyłane leki za jej pośrednictwem, oraz zintegrowaniem systemu aptecznego z systemem informacji szpitalnej. Będzie to możliwe po uruchomieniu rozbudowanej serwerowni w nowym budynku głównym.

Również w maju przewiduje się zakończenie prac w budynkach szpitali zakaźnego z poradniami przyszpitalnymi i psychiatrycznego. Obecnie pomiędzy nowym budynkiem głównym a szpitalem psychiatrycznym trwa budowa łącznika na wysokości pierwszego piętra. Jest to ostatnie z połączeń, które zapewnią płynny ruch pacjentów i personelu wewnątrz szpitala, umożliwiając przemieszczanie się bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Szpital psychiatryczny jest już połączony tunelem z budynkiem H, jest to jednak połączenie czysto techniczne, dostępne wyłącznie dla personelu.

Szacuje się, że relokacje oddziałów do szpitala zakaźnego i psychiatrycznego rozpoczną się niezwłocznie po ukończeniu i wyposażeniu budynków. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, będzie to wymagało doskonałego planowania, tak aby przeprowadzki były jak najmniej uciążliwe zarówno dla pacjentów, jak i personelu.

Poniżej kilka fotografii ukazujących wnętrza budynków szpitalnych.
(Fot. materiały własne KPIM)

Apteka szpitalna
Atrium w budynku H
Centralna sterylizatornia w budynku H – przygotowanie do montażu urządzeń
Dezynfektornia w budynku H – widoczne myjki do materaców
Jedna z sal operacyjnych w budynku H
Umywalnia – blok operacyjny
Podziemny łącznik między budynkami kompleksu
Główne wejście do szpitala zakaźnego i poradni przyszpitalnych
Korytarz na oddziałach zakaźnych