Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego powoli zbliża się ku końcowi. Część budynków jest już gotowa i jest już wykorzystywana przez szpital. Kierowcy korzystają garażu wielopoziomowego, działają budynki techniczne – trafostacje, zasilanie rezerwowe w postaci bezprzerwowego UPS-a, kotłownia, magazyn odpadów komunalnych.

W budynkach szpitala zakaźnego trwają odbiory inwestorskie i wkrótce zostanie on przekazany użytkownikowi. Portiernia wraz z rozprężalnią gazów medycznych przygotowywana jest do procedury odbiorów inwestorskich. W budynku szpitala psychiatrycznego i w nowym budynku głównym trwają prace wykończeniowe. Psychiatria ma być gotowa jesienią, a budynek H – z końcem roku.

Kształtów nabierają również tereny wokół szpitala – kładzione są nawierzchnie drogowe, trwają nasadzenia i porządkowanie terenów zielonych, powstają ścieżki parkowe i ścieżki łączące poszczególne skrzydła szpitala. Na terenie wcześniej zajmowanym przez kontenery biura budowy, obecnie powstaje parking naziemny na 112 pojazdów, z którego będą mogli korzystać pacjenci i odwiedzający.

fot. KPIM
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM

W maju szpital zaczął zasiedlanie budynku administracyjnego, gdzie ruszyła pracownia leku cytostatycznego, a w przygotowaniu jest zakład patomorfologii i prosektorium. Pomieszczenia apteki szpitalnej wraz z robotem aptecznym, ze względu na sytuację epidemiologiczną i wynikłe z niej opóźnienia w dostawie części, nie mogły zostać przekazane w tym samym terminie co część administracyjna. Obecnie trwają ostatnie prace przy robocie i inwestor miał okazję zobaczyć, jak działa automatyczne przygotowanie leków.

Zmagazynowane leki, czy to w postaci blistrów, ampułkostrzykawek czy tabletek, są przechowywane w pojedynczych dawkach oznaczonych kodem QR, w kasetach umieszczonych w szafach dystrybucyjnych modułu. Lekarz przesyła zapotrzebowanie, a farmaceuta zleca wydanie leków z systemu komputerowego i maszyna zaczyna kompletować poszczególne zlecenia, łącząc je w pakiety przeznaczone dla jednego pacjenta. Każdy pakiet zawiera dane pacjenta, informacje na temat leku, takie jak: jego nazwa, data i czas podania. Taki pakiet trafia do szuflady, z której następnie jest pobierany i umieszczany w wózku dystrybucyjnym służącym do przewożenia zamówień z apteki na oddział, gdzie pielęgniarka weryfikuje pakiet, skanując kod z pakietu i opaski pacjenta. Cały proces znacznie skraca czas przygotowania i dystrybucji leków, eliminując ryzyko błędu i pozwalając zaoszczędzony czas poświęcić na lepszą opiekę nad pacjentami. Automatyzacja procesu wzmacnia też bezpieczeństwo farmakologiczne, gdyż baza danych systemu automatycznie sygnalizuje również możliwości interakcji pomiędzy lekami zleconymi dla jednego pacjenta, dzięki czemu lekarz i farmaceuta uzyskują informacje wspomagające farmakoterapię.

Poniżej kilka zdjęć ilustrujących wygląd i pracę robota aptecznego w bielańskim szpitalu. Robot na obecnym etapie jest bez osłon i jest to okazja do przekonania się, jak skomplikowany jest automatyczny system dystrybucji leków. Wkrótce rozpoczną się szkolenia personelu, a automatyczna apteka ma być gotowa do działania jeszcze w lipcu.

Fot. KPIM
Fot. KPIM
Fot. KPIM
Pakiety leków przygotowane automatycznie
Fot. KPIM
Fot. Quizit