investment_plan

Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu jest pierwszą w kraju inwestycją w sektorze publicznym zabezpieczaną przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych
w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, tzw. planu Junckera.

Wszystkie działania w zakresie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) są realizowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Szczegóły na temat Planu Inwestycyjnego dla Europy znajdują się na stronie: http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1627d8ea-7549-11e4-b593-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF

Materiał wideo: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I104874&sitelang=en