Dobiega końca pierwszy rok budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Na ukończeniu są pierwsze budynki: 2 budynki techniczne i parking wielopoziomowy.

Ostatni kwartał 2017 roku przynosi widoczne efekty działań budowlanych. Ukończone, lecz jeszcze nie odebrane przez inwestora lub bardzo bliskie ukończenia są dwa budynki techniczne, w nomenklaturze budowy – 570 A – garaż dla ambulansów, kotłownia olejowa i trafostacja, i 570 B – trafostacja i podziemny neutralizator ścieków i pomieszczenia na gromadzenie odpadów komunalnych oraz wielopoziomowy parking, na dachu którego zamontowana został instalacja solarna. Pozyskana z solarów energia do produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby szpitala. Na budynku 570 A zamontowana została instalacja fotowoltaiczna z której energia będzie wykorzystywana na oświetlenie zewnętrzne. Parking będzie przeznaczony zarówno dla pacjentów i odwiedzających, jak i pracowników szpitala. Na ukończeniu jest też droga dojazdowa do obiektu.

Ponadto wykonana została już lwia część robót związanych z zaopatrzeniem placówki w energię elektryczną i wodę. Powstały trzy zbiorniki retencyjne wody pitnej, których zadaniem jest zapewnienie rezerwy wody na potrzeby szpitala w przypadku awarii sieci miejskiej, która na co dzień dostarcza wodę. Zakończona została również budowa zbiornika na tzw. wodę szarą, czyli opadową, która po procesie podczyszczania będzie używana do spłukiwania toalet. Wybudowane zostały również dwa z czterech zbiorników przeznaczonych wyłącznie na wodę deszczową.

W bezpośrednim sąsiedztwie bramy wjazdowej powstał także generator prądotwórczy, tzw. DRUPS (dynamiczny UPS). Urządzenie zapewni prąd placówce w przypadku braku zasilania z miasta.

Stan zadaszony osiągnęła zachodnia część budynku H – nowego budynku głównego szpitala, w którym mieścić się będzie jego serce – oddział anestezjologii i intensywnej terapii, SOR, oddziały łóżkowe, zakład diagnostyki obrazowej i centralna sterylizatornia. Część wschodnia budynku wciąż jest wznoszona.

Na podobnym etapie znajduje się także budynek 520, czyli przyszła apteka szpitalna, administracja, magazyn odpadów medycznych i prosektorium. We wnętrzach obu budynków trwają obecnie intensywne prace: budowa ścian działowych, tynkowanie, szlifowanie, malowanie oraz układanie instalacji sanitarnych, elektro-energetycznych, klimatyzacji i wentylacji, centralnego ogrzewania, instalacji teletechnicznych i medycznych.

Widoczny jest również postęp na budowie kolejnego budynku, tzw. budynku 530, który przeznaczony będzie na oddziały zakaźne, poradnie i przychodnie przyszpitalne. Budynek osiąga już poziom parteru.

Zaczęły się także roboty wyburzeniowe tunelu oraz starej kotłowni. W tym miejscu w przyszłości powstanie budynek 540, w którym mieścić się będą oddziały psychiatryczne.

Fotografie: Sky Drone Studio dla KPIM