Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne w Toruniu poszukuje najkorzystniejszej oferty na wykonanie wraz z oznakowaniem i dostarczeniem 2000 szt. apteczek medycznych.W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wycenę oferty w oparciu o informacje wskazane w zapytaniu ofertowym.

Wycenę w postaci wypełnionej tabelki należy dostarczyć drogą elektroniczną do dnia 8 stycznia 2018 r. do godz. 09:00 (poniedziałek) na adres: sekretariat@kpim.pl

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego (pdf)
  2. Wzór umowy (pdf)
  3. Formularz Oferty (pdf)

Pomoc dotycząca otwierania plików w formacie PDF: https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/using/opening-pdfs.html