INFORMACJA

o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 18.12.2017 r. na wykonanie wraz z oznakowaniem i dostarczeniem 2 000 szt. apteczek medycznych. Szczegóły w załączniku.

Informacja o dokonaniu wyboru oferty