Rozstrzygnięto pierwszy przetarg na dostawę wyposażenia dla powstającego na Bielanach szpitalnego miasteczka.

Wyboru najkorzystniejszych ofert (przetarg był podzielony na ponad 20 pakietów) częściowo dokonano pod koniec grudnia, w przypadku dziewięciu pakietów decyzje zapadły 8 lutego. Postępowanie przetargowe rozpoczęło się w październiku i dotyczyło urządzeń do tzw. budynku H. To ma być główny budynek kompleksu na Bielanach. Będą się w nim mieściły: szpitalny oddział ratunkowy, pracownia kardiologii inwazyjnej, główny blok operacyjny, a także oddziały: chirurgii, neurochirurgii, ginekologii, otolaryngologii, okulistyki, intensywnej terapii, chemioterapii i ortopedii.

Wśród bardzo wielu urządzeń, na które ogłoszono przetarg są między innymi różnego rodzaju stoły operacyjne, angiografy, tomografy, rezonans, aparat RTG, lampy operacyjne, automatyczne śluzy do transferu pacjentów, wysięgniki, kolumny: anestezjologiczne, chirurgiczne i na salę wybudzeń, zestawy laparoskopowe z torami wizyjnymi. Potrzebne będzie także wyposażenie centralnej sterylizatorni. Chodzi przede wszystkim o sprzęt wbudowany, którego zainstalowanie pozwoli przejść do kolejnych etapów inwestycji. To jednak dopiero początek zakupów, przetargi na pozostały sprzęt i urządzenia medyczne oraz niemedyczne będą ogłaszane sukcesywnie.

Przypomnijmy: koszt inwestycji to 540 mln zł, wybudowanie szpitalnego miasteczka pochłonie blisko 340 mln zł. Planuje się na wyposażenie jednostki przeznaczyć około 200 mln zł.