INFORMACJA o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 09.03.2018 r. na druk ulotek informacyjnych na potrzeby promocji projektu Przebudowa i rozbudowa „Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena brutto za usługę polegającą na zaprojektowaniu i druku ulotki informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Agencja Reklamowa Gall s.c.
ul. Szosa Chełmińska 50
87-100 Toruń

Cena oferowana brutto: 6396,00 zł

Szczegóły na: http://kpim.pl/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dotyczy-zapytania-ofertowego-z-dnia-09-03-2018-r/