Po zakończeniu rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Bielany staną się siedzibą większości jednostek tej lecznicy. Do nowych budynków przeniesione zostaną między innymi oddziały psychiatryczne i zakaźne.

Oddziały i przychodnie chorób zakaźnych znajdować się będą w budynku od strony ulicy Osiedlowej. W tym samym obiekcie zaplanowano siedzibę dla poradni specjalistycznych, ale obie jednostki, choć w jednym budynku, są całkowicie niezależne. Znajdzie to odzwierciedlenie w wyglądzie gmachu: między innym zróżnicowana zostanie elewacja. Część, gdzie będą oddziały zakaźne, ekipy budowlane obłożą panelami imitującymi okładzinę z desek drewnianych. Natomiast fragment przeznaczony dla poradni specjalistycznych zostanie otynkowany. Obie część spinać będzie klatka schodowa i windy.

W pomieszczeniach gdzie leczone będą choroby zakaźne, zaplanowano takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, by utrzymać jak najwyższy standard bezpieczeństwa sanitarnego i uniemożliwić przenoszenie chorób.

Na parterze budynku, w części przeznaczonej dla przychodni i oddziałów chorób zakaźnych, znajdować się będą oddzielna izba przyjęć, odcinek izolacyjny, poradnia chorób zakaźnych, szatnie dla personelu, a także szereg pomieszczeń pomocniczych. W skład odcinka izolacyjnego wejdą między innymi trzy pokoje chorych, każdy z jednym łóżkiem i własnym węzłem sanitarnym oraz śluzą zapobiegającą rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii. Do tych pomieszczeń będzie prowadziło osobne wejście, również ze śluzą i niezależnym podjazdem dla karetek. Dzięki temu pacjenci z chorobami wysoce zakaźnymi zostaną od razu odizolowani, a pozostali chorzy będą maksymalnie chronieni.

Na tej samej kondygnacji zaplanowano także dwie dwuosobowe sale z łazienkami, gdzie przyjmowane będą osoby niewymagające dłuższego pobytu w szpitalu. Ci pacjenci – kierowani na szybką diagnostykę i hospitalizację jednego dnia – po wykonaniu odpowiednich badań i czynności leczniczych, na przykład dożylnego nawodnienia, po kilku godzinach wrócą do domu.

Na pierwszym i drugim piętrze mieścić się będą dwa odcinki zakaźne. W każdym z nich zaprojektowano osiem standardowych sal dwuosobowych, z własnymi łazienkami, oraz jedną specjalną, też dwuosobową, dla pacjentów z chorobami wysoce zakaźnymi (będzie do niej prowadzić wejście przez śluzę). W sumie w tym segmencie szpitala będzie 39 łóżek.

W tej części budynku, w której przewidziano szpitalne oddziały zaprojektowano także wiele pomieszczeń pomocniczych, między innymi oddzielny pokój do spotkań z rodziną, a także pokój do przeprowadzania wywiadów lekarskich. W tym ostatni przypadku chodzi o zapewnienie chorym intymności.

Dodatkowo, aby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, śluzy i windy, którymi odbywać się będzie komunikacja wyłożone zostaną matami nasączonymi środkami dezynfekującym.

Obecnie w budynku dla oddziałów zakaźnych i poradni specjalistycznych montowane są instalacje, elewacja i stolarka okienna, trwa też stawianie ścianek gipsowo-kartonowych.

Budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Po jej zakończeniu będzie tu prawie tysiąc łóżek. Koszt rozbudowy to 560 mln zł, z czego 200 mln zł wydamy na nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie.