Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Bielanach jest już bardzo zaawansowana. Mury już są, przyszedł czas na urządzenia IT i rozbudowę systemu informatycznego.

W lecznicy trwają przetargi dotyczące tej sfery. Część zadań związana jest między innymi z dostawą instalacji oraz urządzeń sieci internetowej przewodowej i bezprzewodowej. Sprzęt przeznaczony jest dla nowego budynku głównego.

Pozostałe zadania dotyczą oprogramowania i związane są z elektronicznym przepływem dokumentacji medycznej. Obieg dokumentów zostanie usprawniony, dzięki czemu personel medyczny będzie miał więcej czasu dla pacjentów. Wprowadzony zostanie system, który przetworzy archiwalną dokumentację papierową na elektroniczną. Dzięki temu lekarze będą mieli szybki i łatwy dostęp do historii choroby każdego pacjenta wraz z pełną informacją na temat poprzednich wyników badań.

Przetargi dotyczące sześciu z siedmiu zadań dotyczących sfery IT zostały już rozstrzygnięte. Trwa podpisywanie umów z firmami, które wygrały postępowania. Wartość tych przetargów to 5,5 mln zł, z czego wkład szpitala wynosi około milion złotych, reszta pochodzi z funduszy europejskich.

Szpital do modernizacji systemu informatycznego przystąpi zaraz po podpisaniu umów. Cała inwestycja zostanie sfinalizowana prawdopodobnie do końca tego roku.

Przypomnijmy: budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Po jej zakończeniu na Bielanach będzie prawie tysiąc łóżek. Koszt rozbudowy to 560 mln zł, z czego 200 mln zł wydamy na nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie.

Ostatnie prace trwają w skrzydle administracyjnym. Wykańczana jest także część gmachu głównego. W nowej siedzibie oddziałów zakaźnych i poradni specjalistycznych kładzione są instalacje, a w budynku dla oddziałów psychiatrycznych trwa murowanie ścian.