Przywykło się mówić, że Wojewódzki Szpital Zespolony to największa obecnie inwestycja w służbie zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim. Dodać należy, że także najbardziej „inteligentna” – gdyż wykorzystuje nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej.

Budynek szpitalny to wysoce złożony organizm, w którym działa wiele urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ludzi w nim przebywających nie tylko od strony medycznej, ale także technicznej. Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, zabezpieczenia dostaw prądu i wody, oświetlenie obiektów, bezpieczeństwo pożarowe, monitoring obiektów, instalacje energii odnawialnej, UPS-y – to tylko niektóre z nich. Urządzenia z każdego obszaru działania łączą się w systemy. Liczba tych systemów w kompleksie szpitalnym jest ogromna. Dlatego rozwiązaniem jest tu automatyka budynkowa w postaci programu komputerowego gromadzącego dane ze wszystkich tych systemów i umożliwiająca zapoznanie się z nimi w jednym miejscu – BMS (building management system), czyli system zarządzania budynkiem. Jeżeli porównalibyśmy szpital do pacjenta, to BMS byłby kardiomonitorem śledzącym funkcje życiowe budynku pod kątem poprawności ich pracy. Większość funkcji systemów zainstalowanych w budynkach zostaje zautomatyzowana, poczynając od najprostszych, takich jak włączanie i wyłączanie się ogrzewania w momencie otwierania i zamykania okien w pomieszczeniu, odsłaniania i przysłaniania żaluzji, na kontroli dostępu i bezpieczeństwie pożarowym kończąc.

System automatyki budynkowej pozwala kontrolować wszystkie instalacje znajdujące się w budynkach, z dowolnego miejsca, w zasadzie z każdego punktu na świecie wyposażonego w sieć internetową i urządzenie z przeglądarką. BMS otrzymuje informacje ze wszystkich powiązanych z nim urządzeń i systemów w obiekcie, a następnie analizuje je i informuje użytkownika: o prawidłowym działaniu, o usterkach czy alarmach. Przedstawione jest to w postaci graficznego interfejsu na komputerze, a operator może łatwo ustalić, gdzie i kiedy niepożądane zdarzenie wystąpiło. System informuje też operatora o zbliżających się terminach konserwacji urządzeń, co zapobiega ewentualnym awariom, a także wydłuża żywotność sprzętu i zmniejsza koszty obsługi technicznej. Ponadto BMS gromadzi i zapisuje dane z liczników zużycia mediów, a następnie tworzy przejrzyste zestawienia, aby można było kontrolować zużycie prądu, wody czy ciepła i chłodu w poszczególnych okresach i odpowiednio nim zarządzać.

Fizycznie BMS składa się będzie z czterech obszarów: centralnego stanowiska nadzoru (na Bielanach serwer i oprogramowanie znajdzie się w serwerowni budynku H); sterowników (umieszczone w szachtach elektrycznych, sterujące instalacjami w korytarzach, lobby, pomieszczeniach technicznych, biurach; automatyka i sterowniki urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji); aparatury obiektowej (czujniki badające stany pracy poszczególnych urządzeń i systemów, czujniki obecności, czujniki natężenia oświetlenia, przetworniki ciśnienia i wilgotności, sygnalizatory); sieci komunikacyjnej TCP/IP (czyli aplikacje, przesyłanie danych, Internet, karty sieciowe/modemy). Łącznie powyższe elementy stworzą system zdolny do optymalnego zarządzania eksploatacją budynku.

Podsumowując: system ułatwia organizację pracy personelu technicznego, a także poprawia komfort pacjentów i pracowników medycznych poprzez zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach. Warto podkreślić, że dzięki BMS można ograniczyć koszty eksploatacji budynków, które, z uwagi na liczoną w kilometrach kwadratowych nową powierzchnię rozbudowanego szpitala, znacznie wzrosną, oraz zapewnia, poprzez monitoring pracy poszczególnych systemów, komfort i bezpieczeństwo pacjentom w naszym województwie.