W wojewódzkim Szpitalu Zespolonym trwają prace związane z montażem urządzeń w Centralnej Sterylizatorni. Montowane są maszyny i urządzenia o dużych gabarytach, przeznaczone do dezynfekcji i sterylizacji wyposażenia szpitalnego.

Jako miejsce, od którego zależy bezpieczeństwo pacjentów, Centralna Sterylizatornia bielańskiego szpitala jest wyposażana w urządzenia wysokiej klasy, zapewniające najwyższe standardy czystości.

Zadaniem Centralnej Sterylizatorni jest przygotowanie i zaopatrywanie szpitala w bieliznę operacyjną i materiały tekstylne, materiały opatrunkowe, narzędzia i sprzęt, artykuły gumowe i wyroby wrażliwe na ciepło.

Do Centralnej Sterylizatorni trafiają wszystkie brudne artykuły z oddziałów, sal operacyjnych, ambulatoriów i innych oddziałów specjalistycznych w celu przygotowania ich do powtórnego użytku. Proces sterylizacji obejmuje szereg zabiegów technologicznych, takich jak czyszczenie (mycie), dezynfekcja, kontrola i kompletacja, pakowanie, sterylizacja, magazynowanie i wydawanie. Wszystkie te czynności są rejestrowane przez system komputerowy, pozwalający, między innymi, na śledzenie tych czynności za pomocą skanowania kodów kreskowych z zapisem parametrów tych procesów.

Jak przebiegać będzie proces sterylizacji w szpitalu na Bielanach? Jednostka mieści się w piwnicy nowego budynku głównego. Dzieli się na trzy strefy, w zależności od stopnia czystości materiałów przechodzących przez sterylizatornię: strefę artykułów brudnych, strefę artykułów czystych i strefę artykułów wysterylizowanych. Użyte (brudne) narzędzia i sprzęt trafią do sterylizatorni „brudną” windą towarową w specjalnych szczelnych wózkach transportowych, w kontenerach, na tacach i w koszach, w których wcześniej były dostarczane do miejsca użytkowania. Z windy transportowane będą do pomieszczenia przyjęć. Tam zostaną umieszczone po brudnej stronie w myjniach-dezynfektorach przelotowych, a te, które nie mogą zostać umyte automatycznie, zostaną skierowane do specjalnego ciągu mycia ręcznego. Myjnie-dezynfektory zostały wyposażone w różne typy wózków przeznaczonych dla konkretnego asortymentu, które są zunifikowane w całym systemie. Raz zapakowany w strefie brudnej artykuł przejdzie całą procedurę na tym samym wózku. Dzięki temu oszczędza się czas, a cały proces przebiega sprawnie.

W tym samym czasie na odrębnym stanowisku procesowi mycia i dezynfekcji oraz suszenia podlegać będą wózki i kontenery, w których dostarczono brudny sprzęt. Następnie trafią przez okna podawcze do strefy czystej.

Opisany proces mycia i dezynfekcji ma na celu usuwanie materiału organicznego ze sprzętu i narzędzi, zmniejszenie liczby mikroorganizmów przed procesem sterylizacji. Jego skuteczność jest potwierdzana odpowiednimi testami.

Po trwającym kilkadziesiąt minut procesie mycia, po czystej stronie przelotowej myjni-dezynfektora narzędzia i sprzęt zostaną posortowane i zapakowane, a następnie przekazane do sterylizacji w sterylizatorach parowych (autoklawach) lub w sterylizatorze plazmowym (przeznaczonym dla sprzętu wrażliwego na wysokie temperatury). Dla tekstyliów zapewnione jest odrębne pomieszczenie, w którym będą sortowane i pakowane.

Po zakończeniu sterylizacji zapakowane i wysterylizowane artykuły trafią do strefy sterylnej, do magazynu artykułów wysterylizowanych. W magazynie zapewnione będą warunki sprzyjające utrzymaniu sterylności, m.in. nadciśnienie i bardzo niska wilgotność, które hamują rozwój mikroorganizmów. Stamtąd sterylne artykuły zostaną skompletowane i wydane zależnie od zapotrzebowania. Na blok operacyjny i oddział intensywnej terapii przetransportowane zostaną windą „czystą”, w kontenerach, a na resztę oddziałów w specjalnych wózkach. Po użyciu wrócą tym samym wózkiem do strefy brudnej CS, gdzie ponownie przejdą cały proces. Niezbędna dla bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania szpitala sterylizacja w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu będzie spełniała wszelkie wymagane prawem i dobrymi praktykami standardy

Myjnia-dezynfektor wózków
Myjnie-dezynfektory narzędzi
Sterylizatory parowe