Prace budowlane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przebiegają sprawnie pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa. W nowym budynku głównym prowadzone są roboty wykończeniowe, dostarczane i montowane są meble, instalowane są windy. Budowlańcy pracują również przy montażu klatki schodowej prowadzącej na płytę lądowiska dla śmigłowców medycznych.

Wejście do nowego budynku głównego H
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM
Pokój pacjentów w budynku H
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM
Korytarz w budynku głównym H
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM
Wnętrze pokoju pacjentów na 1 piętrze budynku H
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM

Obiekt szpitala psychiatrycznego, budowa którego rozpoczęła się jako ostatnia, także jest już bliski ukończenia: trwa, między innymi, malowanie, układanie płytek ceramicznych, montaż okładzin ściennych i stolarki drzwiowej. Tu prace mają zakończyć się jesienią.

Szpital psychiatryczny
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM
Łącznik prowadzący z budynku H do szpitala psychiatrycznego – w budowie
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM
Pokój pacjenta w szpitalu psychiatrycznym
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM

Pora roku sprzyja działaniom na zewnątrz budynków – równolegle z pracami wykończeniowymi w budynkach przebiega porządkowanie terenu i nasadzenia zieleni wokół szpitala. Obecnie to na tym polu widać największe postępy. Wytyczane i utwardzane są ścieżki parkowe i dróżki łączące skrzydła szpitala, trawniki zazieleniły się, widać coraz więcej krzewów. Kształtu nabierają też wydmy przykrywające zbiorniki na wodę przy budynku kotłowni. Obecnie układane są systemy nawadniające, mające zapewnić optymalne warunki dla przewidzianej tam roślinności. Wykonano także dziedzińce pomiędzy skrzydłami, a od strony ulicy Osiedlowej powstaje mur gabionowy.

Widok na powstające wydmy. Widoczny system nawadniający
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM
Zagospodarowanie terenu – szpital psychiatryczny
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM
Zagospodarowane tereny pomiędzy skrzydłami po północnej stronie szpitala
Fot. Sky Drone Studio dla KPIM

Bardzo zaawansowane są  prace przy naziemnym parkingu na 112 miejsc postojowych znajdującym się od strony lasu i ulicy Osiedlowej- główne części zostały już wykonane, trwają wykończenia. Obecnie, tak jak wcześniej, jest jeszcze wykorzystywany jako miejsce pod kontenery biura budowy. Ukończono natomiast roboty przy niewielkim parkingu przy bramie głównej do szpitala. Po zakończeniu robót w budynku szpitala psychiatrycznego dostępny stanie się także parking przy tym obiekcie.