Kompleks bielańskiego szpitala powoli, lecz systematycznie pięknieje. W ręce inwestora, a następnie użytkownika przeszły już niemal wszystkie budynki techniczne, oprócz budynku bramy wjazdowej i rozprężalni gazów medycznych, które czekają na odbiory inwestorskie. Od przeszło dwóch lat personelowi i odwiedzającym służy również garaż wielopoziomowy. Użytkownik korzysta już z budynku administracyjnego z zakładem patomorfologii i prosektorium, a także z pomieszczeń apteki, oprócz sali z robotem aptecznym, który obecnie jest na końcowym etapie prac. Odbiory inwestorskie trwają w budynku szpitala zakaźnego i poradni przyszpitalnych, i zgodnie z informacjami otrzymanymi od inwestora, zakończą się w przyszłym tygodniu. Prace wykończeniowe natomiast trwają w nowym budynku głównym (H) i obiekcie szpitala psychiatrycznego. Niezwykle efektownie wygląda także industrialny łącznik z metalu i szkła spinający na poziomie pierwszego piętra te dwa obiekty. Obecnie montowane są w nim szklane tafle ścienne.

Coraz ładniejsze jest także otoczenie szpitala. Kończy się montaż infrastruktury oświetleniowej, a wkrótce zakończone zostaną prace przy parkingu naziemnym na 112 miejsc od strony ulicy Osiedlowej. W większości gotowe są drogi i chodniki łączące skrzydła szpitalne. Pogoda sprzyja także porządkowaniu rekreacyjnych terenów zielonych, gdzie zostały wytyczone alejki i pojawiły się nowe nasadzenia. Na „wydmie” ukrywającej zbiorniki zapasowej wody dla szpitala wykonano system nawadniający. Z wiosną pojawi się tam piękna zieleń wydmowa, a tymczasem nieśmiało zieleni się trawa. Wzdłuż chodników i przejść pomiędzy skrzydłami pojawiły się rabaty z krzewami i niewielkie drzewka, a wzdłuż sąsiadujących z parkingiem wielopoziomowym posesji powstaje mur gabionowy. Gabion ma zostać zamontowany także w sąsiedztwie nowo powstającego parkingu naziemnego.

Znika także ostatni stary element szpitala – wykonawca przystąpił do rozbiórki dawnego prosektorium. To ostatni, na tym etapie rozbudowy, element dawnej infrastruktury. Wraz zakończeniem jego rozbiórki i wykonaniem dróg otoczenie szpitala uzyska swój docelowy układ przestrzenny.