Klucze do obiektu poradni przyszpitalnych i szpitala zakaźnego dziś, tj. 2 grudnia 2020, przechodzą w ręce użytkownika – Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera.

Budynek o roboczej nazwie 530, o powierzchni ponad 8 tys. m.kw., składa się z dwóch części – jedna jest przeznaczona na gabinety lekarskie specjalistycznych poradni przyszpitalnych i towarzyszących im gabinetów zabiegowych, druga – na szpital chorób zakaźnych, czyli jednostkę o podwyższonym reżimie sanitarnym właściwym dla tego typu obiektów.

Szpital zakaźny zajmuje 4 kondygnacje, w tym 3 naziemne oddzielone śluzami od poradnianej części budynku. W piwnicach budynku znajdują się pomieszczenia techniczne, na parterze izba przyjęć chorób zakaźnych, odcinek izolacyjny oddziału zakaźnego, poradnia chorób zakaźnych i szatnie personelu. Piętra 1 i 2 to dwa odcinki oddziału zakaźnego.

Aby zminimalizować ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych pomiędzy pacjentami, szpital podzielono na 3 niezależnie działające odcinki. Na poziomie 0 znajduje się odcinek izolacyjny, składający się z 3 izolatek, pokoju badań z węzłem sanitarnym, punktu pielęgniarskiego, pomieszczeń pomocniczych i śluzy wejściowej z węzłem sanitarnym. Prowadzi do niego oddzielny podjazd dla karetek, co umożliwia przyjęcie pacjenta z chorobą wysoce zakaźną bez konieczności przemieszczania go w obrębie izby przyjęć chorób zakaźnych, dzięki czemu przed tego typu chorobami chronieni są tak pacjenci, jak i personel.

Bezpieczeństwo zapewnia ponadto dodatkowa inwestycja, wykraczająca już poza ramy projektu rozbudowy, ale konieczna ze względu na obecny stan epidemiczny – śluza dekontaminacyjna oddzielająca część szpitala zakaźnego od części poradnianej. Jej zadaniem jest ograniczenie do minimum możliwość zakażenia się personelu obsługującego chorych na COVID-19 oraz przeniesienia wirusa do innych części szpitala dzięki przeprowadzanej w śluzach dekontaminacji odzieży osób oraz sprzętu opuszczającego oddział zakaźny.

Odcinki I i II zakaźny, zaprojektowane na piętrach 1 i 2, mają bliźniaczy układ: znajdują się w nich dwuosobowe sale pacjentów z węzłem sanitarnym, po jednej dwuosobowej sali pacjentów ze śluzą wejściową, dzięki której można odizolować pacjentów od pozostałej części odcinka, punktu pielęgniarskiego z pokojem przygotowania pielęgniarskiego, śluzy umywalkowo-fartuchowej umożliwiającej transport pacjenta na łóżku, pokoju rozmów, gdzie chory będzie mógł spotkać się z odwiedzającymi, gabinetu wywiadu lekarskiego, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pokoju lekarskiego, pokoju odpraw i pomieszczeń pomocniczych.

Na parterze została również wydzielona poradnia chorób zakaźnych jako niezależna strefa, tak aby personel poradni nie miał styczności z pozostałym personelem WSZ, dzięki czemu zminimalizowane zostało ryzyko przenoszenia chorób i zakażeń wewnątrzszpitalnych. Poradnia jest także oddzielona od pozostałych poradni przyszpitalnych ze względu na możliwość transmisji chorób. W jej skład wchodzi 6 gabinetów lekarskich, rejestracja i punkt pielęgniarski, pokój szczepień, pokój poboru krwi, gabinet diagnostyczno-zabiegowy z węzłem sanitarnym i pomieszczenia pomocnicze.

Zespół poradni przyszpitalnych będzie świadczył usługi w zakresie wielospecjalistycznej diagnostyki, leczenia i edukacji zdrowotnej. Poradnie będą pracować w trybie ambulatoryjnym.

Na parterze znajdują się centralna rejestracja z poczekalnią, zaplecze administracyjne, poradnia gastroenterologiczna, poradnia POZ, poradnia patologii noworodka i zaburzeń laktacji oraz wojewódzkie centrum diabetologii. Poziom pierwszego piętra został przeznaczony dla poradni: onkologicznej, okulistycznej i leczenia zeza, sportowo-lekarskiej, neurologicznej, neurochirurgicznej, ginekologicznej, i chorób naczyń. Na drugim piętrze mają być zlokalizowane poradnie reumatologiczna, alergologiczna, zwalczania bólu przewlekłego, gabinet psychologa, laryngologiczna, foniatryczno-audiologiczna, przeciwgruźlicza i chorób płuc, logopedyczna oraz nefrologiczna. Na każdym poziomie znajdują się odpowiednie sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze.

Budynek w obu częściach, szpitalnej i poradnianej, jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia zostały wykończone w wysokim standardzie, a szczególną uwagę zwraca hall rejestracji do poradni – niebanalne rozwiązania architektoniczne sprawiają, że oprócz walorów funkcjonalnych, przestronny punkt rejestracyjny sprawia bardzo dobre wrażenie estetyczne.

Nowy budynek szpitala umożliwi Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu uzyskanie dodatkowych łóżek, tak niezbędnych w dobie pandemii. W tym duchu podjęto wysiłek dodatkowych inwestycji w postaci rozbudowy systemu gazów medycznych oraz wizyjnego monitoringu pacjentów pozostających pod respiratorami.