29.06.2021 roku przedstawiciele Sejmowej Podkomisji do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym między innymi przewodniczący Komisji Kazimierz Gołojuch, posłanka Anna Kwiecień, poseł Tadeusz Zwiefka oraz wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu pan Adam Dudzic i pani Anna Roczkowska – specjalista ds. kontaktów międzynarodowych BSM, odwiedzili nowy budynek główny H – 510 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Budowa i wyposażenie nowego budynku głównego H to jeden z wielu przykładów wykorzystania funduszy unijnych w naszym województwie – projekt jest w wysokim stopniu finansowany ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020: ponad 166 mln zł z EFRR przy wartości projektu w wysokości ponad 218 mln zł. Na uwagę zasługuje również fakt, że jest to zadanie zabezpieczane gwarancjami Planu inwestycyjnego dla Europy, tzw. Planu Junckera.

Goście okazali żywe zainteresowanie będącym już na ukończeniu szpitalem. Podczas zwiedzania omawiano trudności związane ze zmianą przepisów prawa w trakcie realizacji zadania budowlanego, a także problemy, z którymi zetknęli się wykonawcy i inwestor w związku z wystąpieniem pandemii – przerwanie łańcuchów dostaw, wydłużenie okresu oczekiwania na towary i sprzęt, a także liczne absencje pracowników.

Zwiedzający docenili rozwiązania architektoniczne i wyposażenie szpitala. Dużym zainteresowaniem cieszyły się hybrydowe sale operacyjne i integracja systemów. Uznanie wzbudziły także ekologiczne rozwiązania zastosowane w placówce, zwłaszcza wykorzystanie tzw. szarej wody, czyli wody opadowej przeznaczonej do spłukiwania toalet.

Zwiedzanie zakończyło się przejściem przez część podziemną starego budynku szpitala, której standard wzbudził uzasadnioną dezaprobatę i wyrażone zostały nadzieje, że stan ulegnie zmianie poprzez wybudowanie na jego miejscu nowego obiektu. KPIM obecnie prowadzą postępowanie na prace projektowe dla budynku o roboczej nazwie 600, który w przyszłości ma rozwiązać tę kwestię.