W mikołajki 2021 roku w ręce użytkownika przechodzi przedostatni budynek nowego miasteczka szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego – szpital psychiatryczny.

Wojewódzki Szpital Zespolony – Szpital Psychiatryczny fot. SDS dla KPIM

Szpital psychiatryczny wzniesiony był jako ostatni z budynków medycznych nowego kompleksu szpitalnego przy ul. św. Józefa 53-59. Charakterystyczny kształt, złożony z trzech skrzydeł, tworzy otwartą z jednej strony przestrzeń z pięknym spiralnie ukształtowanym terenem zielonym i elementami małej architektury, które zapewnią pacjentom miejsce odpoczynku i relaksu. Obok zachodniego skrzydła zaprojektowano także miniboisko do koszykówki oraz zewnętrzną siłownię, pozwalające zażyć nieco ruchu na świeżym powietrzu. Wewnątrz budynku pacjenci będą mogli skorzystać z sal gimnastycznych. Przygotowanie miejsc rekreacyjnych, sportowych i rehabilitacyjnych stało się niezbywalnym elementem nowoczesnej lecznicy psychiatrycznej, zgodnie z założeniem, że aktywność fizyczna jest jednym z bardzo istotnych elementów w terapii stanów depresyjnych i lękowych.

Punkt pielęgniarski

W czterokondygnacyjnym obiekcie szpitala na poziomie piwnicy zaprojektowano szatnie personelu medycznego oraz pomieszczenia techniczne; na parterze – izbę przyjęć oraz Oddział Kliniczny Dzieci i Młodzieży i Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Podeszłego, a także część administracyjną i kaplicę. Na pierwszym piętrze znajdą się Oddział Psychiatryczny Żeński i Oddział Psychiatryczny Męski, a na drugim piętrze – Kliniczny Oddział Psychiatryczny, odcinek męski i odcinek żeński. Łącznie w budynku ma znaleźć się miejsce dla 196 pacjentów. Na każdym oddziale przewidziane są pokoje dwu lub trzyłóżkowe (na oddziale dziecięcym dodatkowo łóżko rezerwowe dla rodzica), pokoje obserwacyjne, separatki, punkty pielęgniarskie z pokojem przygotowania pielęgniarskiego, pokoje personelu i węzły sanitarne dla personelu, gabinety lekarskie, gabinety diagnostyczno-zabiegowe oraz pomieszczenia socjalne, jadalnie, sale pobytu dziennego, sale terapeutyczno-rehabilitacyjne i pomieszczenia pomocnicze.

Pokój pacjentów

Nowy Szpital psychiatryczny to także miejsce bardzo bezpieczne dla pacjentów. Aby tak się stało, zastosowano rozwiązania takie jak okna z szybami wewnętrznymi z bezpiecznego szkła i bez możliwości otwarcia ich przez pacjentów czy otwierane na zewnątrz drzwi. Drzwi wejściowe na oddziały są zabezpieczone tak, aby uniemożliwić niekontrolowane opuszczenie oddziału przez pacjenta. W separatkach natomiast przewidziano drzwi odporne na uszkodzenia, gładkie i jasne ściany, podłogi wyłożone wykładziną odporną na zniszczenia. Ta cecha charakteryzuje także wyposażenie sanitarne i oświetlenie. W separatkach i salach gimnastycznych zamontowano monitoring.

Sala terapeutyczna

Do nowego, estetycznego i mającego mniej „szpitalny, a bardziej mieszkalny” charakter obiektu przeniesione zostaną oddziały łóżkowe z dwóch pozostałych lokalizacji: ze Skłodowskiej-Curie i Mickiewicza. Na Mickiewicza zostaną, tak jak dotychczas, poradnie dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

Obecnie przy ul. Mickiewicza projektowane jest również Centrum Zdrowia Psychicznego (trwają prace nad koncepcją szczegółową). CZP zajmie obiekt dziś funkcjonujących tam oddziałów łóżkowych. Budynek zostanie przeprojektowany i rozbudowany. W lokalizacji przy Mickiewicza działać będą, prócz wspomnianych wyżej poradni, Oddziały Dzienne Psychiatryczne, Zespół Leczenia Środowiskowego i Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny. Będzie więc to ośrodek świadczący opiekę wyłącznie ambulatoryjną. Etap projektowania ma zakończyć się wiosną 2023 roku.