Projekt objęty dofinansowaniem z EFRR to działania inwestycyjne mieszczące się w zakresie przebudowy i rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną, a dotyczące budowy i wyposażenia nowo projektowanego budynku „H” – 510, czyli głównego budynku szpitala o łącznej liczbie 254 łóżek. Funkcjonować w nim będą następujące jednostki szpitalne:

 1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej (77 łóżek)
 2. Oddział Okulistyczny (18 łóżek)
 3. Oddział Otolaryngologiczny (18 łóżek)
 4. Pododdział Ginekologiczny Oddziału Klinicznego Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej (26 łóżek)
 5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (18 łóżek)
 6. Oddział Neurochirurgii (27 łóżek)
 7. Oddział Chemioterapii Nowotworów (19 łóżek)
 8. Oddział Ortopedyczno-Urazowy i Onkologii narządów Ruchu (39 łóżek)
 9. Centralny Blok Operacyjny (10 sal operacyjnych)
 10. Zakład Diagnostyki Obrazowej
 11. Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w ramach Projektu przewidziane jest dla:

 1. 10 sal Centralnego Bloku Operacyjnego
 2. Wyposażenie sali endoskopowej dla Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
 3. Centralnej Sterylizacji
 4. Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Cel Projektu:

Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych zostanie osiągnięte przez wybudowanie nowego budynku, w którym znajdować się będzie 10 nowoczesnych sal operacyjnych wyposażonych w najwyższej jakości sprzęt i aparaturę medyczną. Sale te, doposażone w sprzęt przeznaczony dla poszczególnych grup zabiegowych, będą pełniły również rolę uniwersalnych sal operacyjnych, co przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi. Oddziały osiągną właściwy standard medyczny zapewniający pacjentom komfort i właściwą jakość usług medycznych poprzez jednostki pomocnicze, takie jak Zakład Diagnostyki Obrazowej i Pracownię Kardiologii Inwazyjnej czy też nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

 

Planowane efekty Projektu: Skrócenie czasu pobytu pacjenta na oddziałach

 

 1. Pozyskanie nowych pomieszczeń przeznaczonych na optymalizację bazy łóżkowej, co przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania na miejsce w szpitalu.
 2. Stosowne do liczby leczonych pacjentów oraz prognoz dotyczących hospitalizacji, zmiany w strukturze łóżek szpitalnych.
 3. Przyjęte kierunki rozwoju podniosą standardy udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 4. Poszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych przełoży się na podniesienie stopnia referencyjności szpitala.

Realizacja celu Projektu będzie możliwa poprzez zwiększenia dostępności świadczeń, skrócenie czasu wykonywania badań i otrzymania wyniku oraz zwiększenie skuteczności w diagnozowaniu.

Całkowita wartość Projektu: 218 444 608,54 zł

Wysokość dofinansowania z EFRR: 166 104 837,29 zł

Finansowanie: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny