Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne w Toruniu poszukują najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi kolportażu 100 tysięcy ulotek na terenie Torunia i powiatu toruńskiego.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wycenę oferty w oparciu o informacje wskazane w zapytaniu ofertowym załączonym do niniejszego maila.

Wycenę w postaci wypełnionej tabeli formularza ofertowego (w załączeniu) należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: <a href=”mailto:sekretariat@kpim.pl”>sekretariat@kpim.pl</a> do 15 marca do godziny 12.00.

Szczegóły na: http://kpim.pl/zapytanie-ofertowe-z-dnia-13-03-2018-r/