Zapytanie ofertowe z 16.01.2020

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., jako partner Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w projekcie „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, który jest współfinansowany ze środków...

Informacja dotycząca zapytania z dnia 29.03.2018 r.

Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018 roku na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-prasowej, poprzez opracowanie i wydruk broszury informacyjnej oraz jej kolportaż w ramach insertu do prasy ukazującej się na terenie województwa...

Pytanie do zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018 r.

W związku z pojawieniem się pytania odnośnie do zapytania ofertowego z dnia 29.03.2018 r. na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-prasowej, poprzez opracowanie i wydruk broszury informacyjnej oraz jej kolportaż w ramach insertu do prasy ukazującej się na terenie...

Zapytanie ofertowe z dnia 29.03.2018 r.

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., jako partner Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w projekcie „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”, który jest współfinansowany ze środków...